Irodalom


Interjú

© Néprajzi Múzeum | F 331324
„Nem adatközlőnek, hanem beszélgetőpartnernek kell őket tekintenem.” – Beszélgetés Boglár Lajos kulturális antropológussal
Borgos Anna, Magyar Tudomány CVIII . kötet (Új folyam XLVII . kötet), 2002. szeptember, 1236–1241. oldal


Öninterjú

Relatív viszonyaim... (Öninterjú)
Boglár Lajos, Magyar Lettre Internationale 45., 2002. nyár


© Néprajzi Múzeum | F 331325
Boglár Lajos interneten elérhető írásai

Akcióantropológia, avagy hol húzódnak a tolerancia határai?
In: Kunt Ernő – Szarvas Zsuzsa szerk.: A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon.
Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék füzetei 1.
Miskolc, 1993, 97–105. oldal

Vallás és antropológia (Bevezetés)
Szimbiózis 4., 1995

Az adaptáció művészete
© Nyitott Könyvműhely
In: A. Gergely András szerk.: Kulturális antropológia. Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz
Budapest, 2002, 158–162. oldal

Etno-esztétikai jegyzetek – az univerzálékról, a művészeti stílusról,
a törzsi művészetről, a szimbólumok vizsgálatáról

2005


Emlékezés Boglár Lajosra

Civilizációk találkozása – Boglár Lajos-életműklub
Fábri György, Prónai Csaba, Mindentudás Egyeteme V. szemeszter,
Klubrendezvény 2004. október 7.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése