Szimbiózis Alapítvány
Az 1992-ben létrejött és haláláig Boglár Lajos által vezetett Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány elsődleges célja a kulturális antropológiai oktatás, kutatás és tudományos feldolgozás feltételeinek a biztosításához való hozzájárulás. Ebből következően:

a, Az oktatás támogatása egyetemi és középiskolai szinten az ismeretterjesztés különféle eszközeivel.
b, A kutatás (terepmunka, múzeumi archivális vizsgálatok stb.) feltételeinek az elősegítése.
c, A kutatás eredményeinek tanulmányokban, kötetekben és időszakos kiadványokban történő publikálása.
d, A kulturális antropológia alapkoncepciójának megfelelően a valóság objektív megközelítésének jegyében elsősorban az ifjúság kulturális érzékenységének, viselkedéskultúrájának, az etnikai és vallási toleranciájának, a másság tiszteletének kifejlesztése és elmélyítése.

A kuratórium elnöke:
Dr. Szeljak György kulturális antropológus, főmuzeológus, Néprajzi Múzeum

A kuratórium tagjai:
Füredi Zoltán dokumentumfilm-rendező, a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány elnöke
Dr. A. Gergely András tudományos kutató, MTA Politikai Tudományok Intézete
Dr. Papp Richárd adjunktus, ELTE Kulturális Antropológia Tanszék
Rupp Anikó kulturális antropológus
Szántó Diana kulturális antropológus, az Artemisszó Alapítvány elnöke
Dr. Szász Antónia kulturális antropológus
             Leköszönt tagok: Boross Balázs, Kézdi Nagy Géza és Nikl Istvánné Csorba Judit.

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 3743
Az Alapítvány nyilvántartásáról rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Pk. 70020/1992/1, 1993.02.04

Az Alapítvány adószáma: 18049110-1-43
Bankszámlaszám: 11705022-21119945-00000000 (OTP Bank)

Az Alapítvány weboldala: http://szimbiozis.blogspot.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése